Vyhledávání
Webové adresy

Důležité telefonní linky
Helpdesk 4444
Správa IT FLD 3744
Podpora uživatelů 3810
DTP 3741
Vrátnice FLD 3772
Ostraha ČZU 2197
Podatelna 2098
Správa telefonní sítě 4777

Informační portály
http://is.czu.cz Univerzitní Informační Systém
http://wp.czu.cz Vyhledávací portál (White pages)
http://intranet.czu.cz Intranetový portál
http://home.czu.cz Osobní stránky zaměstnanců
http://katedry.czu.cz Stránky kateder a útvarů
http://student.czu.cz Studentský portál
http://moodle.czu.cz Celouniverzitní e-learningový portál
http://oris.czu.cz Orientační systém areálu ČZU
http://ects.czu.cz Ects portál
http://projekty.czu.cz Projekty LMS
http://uep.czu.cz UEP - Univerzitní Elektronická Peněženka
http://food.czu.cz Stravování na ČZU
http://mediasite.czu.cz Katalog veřejných videopřednášek
 
Odkazy, které se můžou hodit
http://helpdesk.czu.cz Helpdeskový systém univerzity - hlášení požadavku a incidentů
http://mail.fld.czu.cz Webový přístup k e-mailové schránce ČZU - zaměstnanci, doktorandi
http://mail.studenti.czu.cz Webový přístup k e-mailové schránce ČZU - studenti
http://netstorage.czu.cz Webový přístup k síťovým diskům - zaměstnanci, doktorandi
http://netstorage.studenti.czu.cz Webový přístup k síťovým diskům - studenti
http://cv.czu.cz Curriculum Vitae
http://ga.czu.cz Grantová agentura fakult
http://dms.czu.cz Document Management System
http://kolejsit.czu.cz Systém pro registraci a používání kolejní sítě ČZU
http://ka.czu.cz Klub absolventů ČZU
http://www.kosteleckeinspirovani.cz Konference mladých ekologů a biologů
http://www.izun.eu Zemědělské univerzitní noviny ČZU
 
Věda a výzkum, grantové agentury
Přímý výzkum
http://ec.europa.eu/research/participants/portal Horizon 2020 Funding
http://www.cost.eu/participate/open_call COST - European Cooperation in Science and Technology
http://www.gacr.cz Grantová agentura České republiky
http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/ Národní agentrura pro zěmědělský výzkum
http://www.tc.cz Technologické centrum AV ČR
http://www.vyzkum.cz Výzkum a vývoj ČR

Rezortní stránky ministerstev
http://www.msmt.cz Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
http://www.mze.cz Ministersvo zemědělství
http://www.env.cz Ministersvo životního prostředí
 
Multimediální projekty
http://fld.czu.cz/vyzkum/semena Semena lesních dřevin
http://fld.czu.cz/~zeidler/lexikon_vad Lexikon vad dřeva
http://letorosty.fld.czu.cz Atlas letorostů a pupenů dřevin
http://meteostanice.agrobiologie.cz Meteorologická stanice ČZU
http://dendroflora.agrobiologie.cz Dřeviny areálu ČZU
 
Webové prezentace fakult a ostatních pracovišť
http://www.czu.cz Webová prezentace univerzity
http://www.fzp.czu.cz Webová prezantace FŽP
http://www.fld.czu.cz Webová prezentace FLD
http://www.pef.czu.cz Webová prezentace PEF
http://www.fappz.czu.cz Webová prezentace FAPPZ
http://www.tf.czu.cz Webová prezentace TF
http://www.ftz.czu.cz Webová prezentace FTZ
http://www.oikt.czu.cz Webová prezentace OIKT
http://www.sic.czu.cz Studentské informační centrum
http://www.ktv.czu.cz Katedra tělesné výchovy
http://www.lany.czu.cz Školní zemědělský podnik v Lánech
http://www.slp.cz Školní lesní podnik v Kostelci n.Č.l.